??xml version="1.0" encoding="utf-8"?> casino วิธี เล่น สล็อต_คาสิโน มาเก๊า ที่ไหนดี_เกมส์ Official blog of เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี www.anastasiasbitsandpieces.com. https://www.google.com/https:/c99/Blog/rss Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 GMT Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 GMT http://backend.userland.com/rss WhereToLive.com RSS Fun activities for the shoulder season <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/e070c849-c1ab-48e9-8af6-36ce5f9489a3/Blogpost_EN.png" style="width: 600px; height: 400px;" /></p> <p><em>&nbsp;&ldquo;An estimated 2% to 3% of the general population suffers from seasonal affective disorder (SAD), a type of depression that seems to be related to the amount of sunlight that you are exposed to. An extreme form of the &quot;winter blues,&quot; SAD is worst for most people in the fall and winter.&rdquo;&nbsp;</em>&nbsp;<em>-</em>&nbsp;<a href="https://bodyandhealth.canada.com/healthfeature/gethealthfeature/seasonal-affective-disorder">Body and Health Canada</a></p> <p><strong>1.&nbsp;Host a backyard bonfire</strong></p> <p>Just because summer is over doesn&rsquo;t mean that bonfire season is done! Put on your big sweaters, bring out the blankets and have a cozy fall bonfire. Hot apple cider anyone?</p> <p><strong>2.&nbsp;Have a movie night</strong></p> <p>Let&rsquo;s be real, this is the time to cruise through all the must-see movies and catch up on the summer blockbusters. Plus, it&rsquo;s November so we wouldn&rsquo;t judge you if threw in the occasional holiday movie in there.</p> <p><strong>3.&nbsp;Learn a new skill</strong></p> <p>Have you always wanted to play guitar but could never find the time? Schedule a few nights a week to practice&mdash;even if it&rsquo;s just for an hour. By next summer, your skills will be much better and you&rsquo;ll be campfire sing-along ready.</p> <p><strong>4.&nbsp;Go hiking</strong></p> <p>With the cooler weather, you can hit the trails that were too hard to hike on those hot summer days. Look at the hikes in your area and get out there before the snow comes!</p> <p><strong>5.&nbsp;&nbsp;Make your own candles&nbsp;</strong></p> <p>Warm your house and feel like a craft pro by making homemade candles. These also double as great holiday gifts because although it might seem crazy, winter holidays are just around the corner.</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/Fun_activities_for_the_shoulder_season CENTURY 21 Canada Thu, 01 Nov 2018 07:00:00 GMT CENTURY 21 Premier Properties Ltd. opens new office in Greenwood, BC. <p><img alt="" src="https://images.century21.ca/Images/40c66e157b7b/7a930f35-a45b-46d9-b76f-890830a3d9a6.png" style="width: 90%; height: 90%;" /></p> <p>Greenwood, BC (October 10, 2018) &ndash; CENTURY 21Premier Properties Ltd. has another location in the Okanagan. Their second office is in Greenwood, British Columbia follows an office in Osoyoos earlier this year. Owners, Ken Davreux, Wendy Brisebois and Payam Sanai have already recruited a new team of agents.</p> <p>Davreux and his team have more than 20 years experience in the real estate industry. &nbsp;&ldquo;We have been able to grow quickly thanks to our phenomenal staff and the support that CENTURY 21 provides. The company constantly implements new tools and training resources for sales representatives and brokers that make our jobs easier,&rdquo; he says.&nbsp; &nbsp;</p> <p>This CENTURY 21 office was previously a RE/MAX location and was acquired earlier this year by the Premier Properties team. As fall begins, the company has already surpassed their goal for 2018. They had initially targeted to have five more sales representatives working out of one office. Since January 1<sup>st</sup>, they have added five new sales reps but also a brand-new office which also has several agents. Their new goal for the end of the year is that they will have 12 realtors and possibly open another branch office in Grand Forks.</p> <p>In addition to an established name in the Osoyoos, this management team is committed to their community and they are deeply involved with many local charities. This summer they held a Blues concert to raise funds for Easter Seals and hope to make it an annual event.</p> <p>&ldquo;We are very proud to see Premier Properties Ltd. expanding so quickly,&rdquo; says Brian Rushton, Executive Vice President of CENTURY 21 Canada. &ldquo;They are a force to be reckoned with and are passionate about their agents. This energy and enthusiasm is infectious, and we can&rsquo;t wait to watch them continue to grow!&rdquo;</p> <p>Drop by the new CENTURY 21 Premier Properties Ltd. office at 101 S. Government Avenue in Greenwood or <a href="/c99/premierproperties">here</a> to discover the CENTURY 21 difference.&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center">#&nbsp; #&nbsp; #</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><u>Media contact</u></strong></p> <p>Leigh Kjekstad</p> <p>Director of Brand Engagement</p> <p>CENTURY 21 Canada</p> <p>Leigh.kjekstad@century21.ca&nbsp;</p> <p>604-606-2139</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>About CENTURY 21 Canada&trade;</strong></p> <p>Century 21 Canada Limited Partnership (<u><a href="https://images.century21.cawww.century21.ca/file:///Storage/archived_cfs_c21/2015/MARKETING%20AND%20GRAPHICS/Ali.Sandra%20files/century21.ca">century21.ca</a></u>) is a real estate master franchisor with complete rights to the CENTURY 21&reg; brand in Canada.</p> <p>The CENTURY 21 System is one of the world&rsquo;s largest residential real estate brokerage franchisors, CENTURY 21 has approximately 8,300 franchise offices and more than 119,000 independent sales associates located in 80 countries and territories.</p> <p>Independently Owned and Operated. &reg;/&trade; trademarks owned by Century 21 Real Estate LLC used under license or authorized sub-license. &copy;2018 Century 21 Canada Limited Partnership.</p> <p>The trademarks REALTOR&reg;, REALTORS&reg; and the REALTOR&reg; logo are controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify real estate professionals who are members of CREA. Used under license.</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/CENTURY_21_Premier_Properties_Ltd_opens_new_office_in_Greenwood_BC CENTURY 21 Canada Thu, 11 Oct 2018 07:00:00 GMT Time Management Tips <p><strong><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/debd8f18-4df3-4328-9209-579be88e14cb/BAY%20Blog%203-%20front%20page.jpg" /></strong></p> <p>Somehow, day in and day out we feel like we are racing against the clock to get everything accomplished. We get home feeling tired and ready to just collapse in front of Netflix and then do it all over again the next day. Finding the perfect work/life balance is doable but it takes a small amount of planning, organizing and prioritizing ahead of time. The reward of extra hours at home to hang out with friends and family will make the effort worth it! Here are some time management tricks to get the clock working for you!&nbsp;</p> <p><strong>Track time wasters/ distractions &nbsp;</strong></p> <p><strong>Phones: </strong>Phones are one of the biggest time wasters and distractors. Time spent scrolling on Instagram and Facebook can quickly turn from minutes to hours in a day if you aren&rsquo;t careful. Although it might sound counterintuitive, you can use your phone to help decrease phone usage. There are apps such as &ldquo;Break Free&rdquo; which will track how much you are on your phone and will lock your phone for you when you are trying to be productive.</p> <p><strong>TV:</strong>&nbsp; We are all guilty of falling into the habit of crashing in front of the tv as soon as we get home. Instead, decide a certain amount of television to watch per day and stick to it. This will help you from falling into the &ldquo;I&rsquo;ll just watch one more episode&rdquo; trap and end up watching an entire season of <em>The Office </em>(let&#39;s be real, we are all guilty of this).</p> <p><strong>Sharpen your focus:</strong> Close other tabs and browsers on your computer and put your phone on silent so that you won&rsquo;t be distracted and can focus on the task at hand. &nbsp;</p> <p><strong>Be productive during travel time:</strong> &nbsp;If you take transit, see what work you can do-- answer emails, listen to voicemails or just schedule your week. If you need more privacy for those tasks, commit to a brief meditation practice or make sure you&rsquo;re carrying a book with you for even five minutes of downtime.</p> <p><strong>Delegate:</strong>&nbsp; Delegate other tasks around the house either with your partner or your kids. Even a five-minute task like unloading the dishwasher can save you much more over the course of a week.</p> <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/09bab300-6285-438a-a695-581f90cc2361/blog%203%20image-%20computer%20and%20watch.jpg" /></p> <p><strong>Identify top priorities </strong></p> <p><strong>Work smart, not hard</strong>: Look at where you are investing your energy and make sure you are not wasting time on things that don&rsquo;t deliver results. &nbsp;</p> <p><strong>Lists:</strong> Making a to-do list will be your best friend when it comes to prioritizing your time.&nbsp; Seeing your to-do&rsquo;s makes them more real-- plus it is so satisfying crossing them off!</p> <p><strong>Schedule:</strong> Manage your time first by the week then by the day. Look at your most pressing deadlines and then schedule your time accordingly. Follow the adage of &ldquo;eat a frog for breakfast&rdquo; -- do the most important/ hardest tasks early in the day to get them completed. &nbsp;&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/55a67e31-6eea-4e0c-a821-28e5a553118d/blog%203-%20calendar.jpg" /></p> <p><strong>Measure and Calculate: </strong></p> <p>No one has the same schedule or the same habits, so find out what works best for you. If you are a morning person try waking up 15 minutes earlier and use this time to get two tasks done.&nbsp; Calculate how much time you have saved each week and decide where you can make cutbacks the next week.</p> <p>Reward yourself for all your scheduling and list making by planning fun events in the evening: plan a board games night or host a dinner party. Plus having these events will help you prioritize your schedule to ensure that you have the free time to do the things you want to be doing!&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/Time_Management_Tips CENTURY 21 Canada Tue, 09 Oct 2018 07:00:00 GMT Solving Pet Problems <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/f91a8b77-b7bd-4155-a400-10cd7982c92a/BAYBlog_Templates%202%20(2).jpg" /></p> <p>Having pets can make a house become a home, but they can also turn a home into a zoo if they start to rule the roost. After time, the damage pets cause can reduce the value of your home. There are many ways to &ldquo;pet proof&rdquo; your home to create a space where you and your pets can live cohesively. Here are some of the biggest issues (and how to solve them) that homeowners run into when having pets.&nbsp;</p> <p><strong>1. Shedding&nbsp;</strong></p> <p>Whether you have a cat or a dog, shedding will likely be the bane of your existence. It can sometimes feel like you will forever be following your pet around with a vacuum cleaner. There are some preventative measures you can take when it comes to your pet&#39;s shedding. Natural pet shampoos help to release your pet&rsquo;s undercoat which is where most of the shedding comes from. Brushing your pet helps shedding as the fur is collected on the brush instead of all over your floors!</p> <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/6af6930b-40fa-4ff9-be17-125a7a3d8f7e/pet%20photo%202.jpg" /></p> <p><strong>2. Chewing</strong></p> <p>&nbsp;The best way to protect your home and your pet is to baby proof your home. Here are the biggest problems and solutions for chewing:</p> <p>- Chewing on electrical cords- This can be dangerous for animals (especially cats) so it&rsquo;s a good idea to have a containment system for all your electrical cords.&nbsp;</p> <p>- Getting into cupboards- Put safety locks on your kitchen and bathroom cabinets so cheeky little pets can&rsquo;t get their paws in there.</p> <p>- Destroying property (shoes, furniture, etc.)- The &ldquo;KONG&rdquo; toy is the most durable toy on the market-- your sneakers will thank you!&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/91804808-e584-46fa-8870-109029f1b6a1/pet%20photo.jpg" /></p> <p><strong>3. Scratching</strong></p> <p>Nothing worse than having your beautiful&nbsp;hardwood floors scratched to shreds by not so angelic fur babies. Try to keep claws as short as possible to avoid deep scratches. But, if your pet bolts across your hardwood at the first sight of a squirrel and leaves pesky scratches behind, try this:</p> <p>1. Vacuum the floor to remove all dirt and debris.</p> <p>2. Then spray the area with a cleaner and use a microfiber cleaning pad to scrub the scratches.</p> <p>3. Apply an oil refresher (depending on the type of floor that you have). If the scratches are still visible, sand the area with very fine sandpaper and then apply oil.&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/Solving_Pet_Problems_362600 CENTURY 21 Canada Mon, 01 Oct 2018 07:00:00 GMT 3 ways to redecorate on a budget <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/1eaecfbd-e53e-4074-8e96-25c6169e35cd/bay%20oct%20.jpg" style="width: 600px; height: 400px;" />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>1.&nbsp;Use paint to make a big splash</strong></p> <p>Paint can be used in many ways a&nbsp;nd can drastically change the design of a room depending on how it is used. Instead of repainting an entire room think of using paint to create an accent wall. This will cut down on the cost of buying paint and primer to cover all four walls. Choose the smallest wall in the room and use that wall as your focal point. &nbsp;</p> <p>Thinking of wallpapering? Consider making your own wallpaper using a stencil and paint. This method is much cheaper and you get more creative freedom than you do with using wallpaper. &nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/84e88c33-a823-4995-b924-862c40f57d20/BAYBlog_Templates%202.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2.&nbsp;Re-purpose</strong></p> <p>Little did you know; your house is full of hidden treasures that just need a little bit of TLC. &nbsp;Before you replace your old couch or dining room chairs, give them a good look over and see if you can freshen them up. To bring a couch back to life consider upholstering it to give it a fresher look.</p> <p>For dining room furniture that needs a facelift a good paint job should do the trick. Whether it is wood, plastic or metal, paint will give a second life to anything that needs a lift! &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/d2841c05-93ea-4daf-9e20-7fa7070952f1/BAYBlog_Templates%203.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3.</strong><strong>Recycle/ Up-cycling</strong></p> <p>Why buy new when there are second-hand stores that are full of great finds in need of a new home. Buying second-hand furniture is more environmentally friendly and cheaper!</p> <p>For furniture that no longer fits the style of your house there are countless ways you can repurpose it to get the style you desire. Some simple ways are to distress furniture to make it look vintage. Another good method is to repurpose furniture. For example, old, wooden ladders work perfectly as a hanging unit for blankets/ scarves. &nbsp;&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/26da51f9-73be-4a1d-9c06-67371f23dee9/element5-digital-685202-unsplash.jpg" style="width: 400px; height: 599px;" /></p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/3_ways_to_redecorate_on_a_budget CENTURY 21 Canada Fri, 28 Sep 2018 07:00:00 GMT Be Your Own Cake Boss <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/a469e940-d5cb-48bb-b06f-8640e4ca1c01/Blogpost_EN.png" style="width: 600px; height: 400px;" /></p> <p>The days of having to run to the grocery mid-cake mixing to pick up an ingredient you inevitably forgot are now behind you! We&rsquo;ve got the tricks of the trade to make sure your cakes are fluffy, your cookies are chewy and you never have to panic about a missing ingredient ever again!</p> <p><strong>1.Make your own powdered sugar&nbsp; </strong></p> <p>Powdered sugar is one of those ingredients that we always seem to need but never have in the house. To make your own, add a cup of white sugar plus 1 tablespoon of cornstarch to your blender and pulse a few times until the sugar has same consistency as powdered sugar. Look at you go, you baking genius!</p> <p><strong>2. Soften up your sugar </strong></p> <p>One of our baking pet peeves is when you go to use the brown sugar and it is rock solid. Thankfully, we have a hack for that! Put the brown sugar in a baking dish and cover it with a wet paper towel and microwave it for 20 seconds. Keep your brown sugar soft from now on by storing it with a slice of bread. It sounds weird, but it works!</p> <p><strong>3. Turn milk into buttermilk</strong></p> <p>Ok, we admit it&rsquo;s not as cool as turning water into wine but it sure is useful! For every 1 cup of milk, stir in 1 tablespoon lemon juice or vinegar. Leave for 5 minutes, and you&rsquo;ll have buttermilk!</p> <p><strong>4. Zest for zest! </strong></p> <p>Get the most out of your lemons by microwaving them for 5-10 seconds before zesting them. This will help release more juice and will make your lemon treats that much more delicious!</p> <p><strong>5. Ripen Bananas </strong></p> <p>If you are waiting for your bananas to hit the perfect ripeness for baking, but they&rsquo;re still a bit too yellow, you&rsquo;ll need to speed up the process. Simply place your bananas in the oven at 300&deg; until they are dark brown (time will vary depending on how ripe they are). &nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/Be_Your_Own_Cake_Boss CENTURY 21 Canada Wed, 26 Sep 2018 07:00:00 GMT