´╗??xml version="1.0" encoding="utf-8"?> เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด_เว็บพนันบอล ฝากขั้นต่ํา100_วิเคราะห์ บอล วัน นี้ สปอร์ต พลู Official blog of เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี www.anastasiasbitsandpieces.com. https://www.google.com/https:/c99/Blog/Category/Home_Seller/rss Sun, 24 Mar 2019 00:00:00 GMT Sun, 24 Mar 2019 00:00:00 GMT http://backend.userland.com/rss WhereToLive.com RSS Secrets of time management <p><a href="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/2ddb5a24-366e-4e2c-a463-af9b781bfb36/Blogpost_EN.png"><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/2ddb5a24-366e-4e2c-a463-af9b781bfb36/Blogpost_EN.png" style="width: 600px; height: 400px;" /></a></p> <p>Somehow, day in and day out we feel like we are racing against the clock to get everything accomplished. We get home feeling tired and ready to just collapse in front of Netflix and then do it all over again the next day. Finding the perfect work/life balance is doable but it takes a small amount of planning, organizing and prioritizing ahead of time. The reward of extra hours at home to hang out with friends and family will make the effort worth it!</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Track time wasters/ distractions&nbsp; </strong></span></p> <p><strong>Phones: </strong>Phones are one of the biggest time wasters and distractors. Time spent scrolling on Instagram and Facebook can quickly turn from minutes to hours in a day if you aren&rsquo;t careful. Although it might sound counterintuitive, you can use your phone to help decrease phone usage. There are apps such as &ldquo;Break Free&rdquo; which will track how much you are on your phone and will lock your phone for you when you are trying to be productive.</p> <p><strong>TV:</strong>&nbsp; We are all guilty of falling into the habit of crashing in front of the tv as soon as we get home. Instead, allot a certain amount of television for the day and save it for the evening. This will help you from falling into the &ldquo;I&rsquo;ll just watch one more episode&rdquo; trap and end up watching an entire season of <em>The Office </em>(lets be real, we are all guilty of this).</p> <p><strong>Sharpen your focus:</strong> Close other tabs and browsers on your computer and put your phone on silent so that you won&rsquo;t be distracted and can focus on the task at hand.&nbsp;</p> <p><strong>Be productive during travel time:</strong>&nbsp; If you take transit, see what work you can do-- answer emails, listen to voicemails or just schedule your week. If you need more privacy for those tasks, commit to a brief meditation practice or make sure you&rsquo;re carrying a book with you for even five minutes of downtime.</p> <p><strong>Delegate:</strong>&nbsp; Delegate other tasks around the house either with your partner or your kids. Even a five-minute task like unloading the dishwasher can save you much more over the course of a week.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Identify top priorities </strong></span></p> <p><strong>Work smart, not hard</strong>: Look at where you are investing your energy and make sure you are not wasting time on things that don&rsquo;t deliver results.&nbsp;</p> <p><strong>Lists:</strong> Making a to-do list will be your best friend when it comes to prioritizing your time.&nbsp; Seeing your to-do&rsquo;s makes them more real-- plus it is so satisfying crossing them off!</p> <p><strong>Schedule:</strong> Manage your time first by the week then by the day. Look at your most pressing deadlines and then schedule your time accordingly. Follow the adage of &ldquo;eat a frog for breakfast&rdquo; -- do the most important/ hardest tasks early in the day to get them completed.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px;"><strong>Measure and Calculate: </strong></span></p> <p>No one has the same schedule or the same habits, so find out what works best for you. If you are a morning person try waking up 15 minutes earlier and use this time to get two tasks done.&nbsp; Calculate how much time you have saved each week and decide where you can make cutbacks the next week.</p> <p>Reward yourself for all your scheduling and list making by planning fun events in the evening: plan a board games night or host a dinner party. Plus having these events will help you prioritize your schedule to ensure that you have the free time to do the things you want to be doing!&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/Secrets_of_time_management CENTURY 21 Canada Tue, 27 Mar 2018 07:00:00 GMT Ideas for incorporating your summer vacation into your d├ęcor <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/f22b10ac-4204-44d7-9b27-28f8d2d502e9/Blogpost_EN.png" style="width: 591px; height: 915px;" /></p> <p>In the middle of a vacation, you&rsquo;re often having so much fun you want a memento to remember it. But that cute market trinket can quickly turn into a dust magnet when you get home. Here are some ideas that put the &ldquo;fun&rdquo; in functional.</p> <p><strong>Grouping similar items</strong></p> <p><em>Consider collections-</em> This has the potential to get out of control, but if you travel a limited amount, think about one item that you could buy in every location. It might be a small basket, a serving bowl, or a textile. Over time, you can build up your collection slowly and it will show off your personality as you build it.</p> <p><em>Confine trinkets to one space-</em> If you stick to a theme when it comes to choosing your souvenirs, try to be thoughtful about how you place them. For example, if you decide you love masks, put them all on one wall as a group of artwork. If you have one mask in each room, it will just look like someone is always watching you! On the other hand, if you collect blankets or throws, you may want to strategically place a different one in each room where you might want to curl up.</p> <p><em>Know when to stop- </em>The goal here is to not turn your space into one of those freakish sideshows you see on the internet where every inch of space is covered. Every few trips, reassess your needs and whether one more of the same item could be overkill. When a collection is complete, appreciate it and move on to something else you&rsquo;ve been eyeing on your travels.</p> <p><strong>A selective approach</strong></p> <p><em>Select wisely-</em> T-shirts, shot glasses, magnets, and snow globes can be a default purchase, but are rarely appreciated once they&rsquo;re out of a suitcase. Look for more unique items that may not scream tourist, but instead remind you of a city. For example, you may not want a keychain with the Eiffel Tower on it in Paris, but a unique watering can in the window of a gardening store brings a smile to your face. Buy it! Every time you use it you&rsquo;ll be reminded of your trip, but the item won&rsquo;t be cluttering your home.</p> <p><em>Keep your colour scheme in mind-</em> Sometimes when you go on vacation, especially to a tropical destination, you&rsquo;ll fall in love a vibrant blue or orange. But, when you get home, you wonder what was wrong with your eyes as the hue is way too much for your d&eacute;cor. Keep that in mind as you shop and perhaps select a more subdued tone unless you are completely confident that bold is the look you&rsquo;re after.</p> <p>Some of the most interesting homes have carefully chosen items that incorporate a story into the overall d&eacute;cor. Your vacations make up the story of your life and the items you bring home can help create a unique look, as interesting as your life.</p> <p>&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/Ideas_for_incorporating_your_summer_vacation_into_your_decor CENTURY 21 Canada Mon, 24 Jul 2017 07:00:00 GMT How to give your home a summer makeover <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/e6b9227b-4be9-4946-a985-f534af9fba7f/Blogpost_EN.png" style="width: 591px; height: 915px;" /></p> <p>Just like we swap out our winter parkas and chunky cable knit sweaters for summer dresses and sandals, our home interiors also need a refresh for warmer weather. Use these simple tips to get your place looking smart and seasonal.</p> <p><strong>Transport the outside in.&nbsp;</strong>Is a rainy start to the summer getting you down? Add some major patio vibes to your living room by using garden furniture and decorative items so it feels like summer no matter what the weather&rsquo;s like outdoors. Think a chic bistro side table, tropical plants in terracotta pots and large beachy lanterns that can go straight on the floor.</p> <p><strong>Fruit fusion. </strong>Lemons and pineapples are trending this season, appearing everywhere from designer handbags to cute stationery supplies. Fun and inexpensive home d&eacute;cor accessories like accent pillows, candles and phone stands help you stay fashion forward without making a big commitment. Or head to a farmer&rsquo;s market and stock up on the real thing, loading clear vases or bowls with fresh fruit.</p> <p><strong>Fabulous Florals.&nbsp;</strong>For an instant cheerful boost, enhance any space with versatile flowers. You have plenty of easy options for incorporating more flowers &mdash; colourful fabric prints, hip wall art and real or faux arrangements. A gorgeous choice for summery centerpieces is a bouquet of nosegays in lively shades or pretty pastels.</p> <p><strong>Nautical naturals. </strong>Coastal style always lends a calming, vacation energy to any room. Embrace the beachy feel with natural materials like distressed wood and pale wicker, oversized raffia baskets, and linen curtains.</p> <p><strong>Shuffle shelving. </strong> Start with a clean slate by removing everything from your shelves, bookcases, side tables and night stands. Redecorate and rearrange, picking items that make you feel happy and inspire memories of evenings at the cottage or your favourite vacation. Photos in simple white frames are another creative way to achieve this while adding a personal touch.</p> <p><strong>Set the mood.</strong>&nbsp;Lighting is key for inspiring that easy living summer spirit. Use hurricane lanterns, string lights and candles in seasonal scents like ocean breeze or citrus melon to encourage lots of rest and relaxation.</p> <p><strong>Freshen up the fireplace. </strong> You definitely won&rsquo;t be using this when the air conditioner is turned on, so use this natural focal point to display attractive accessories, like crisp white candles or a rustic stack of leftover wood.</p> <p><strong>Create a relaxing nook. </strong>Carve out your own mini escape from the world with a makeshift alcove. Break apart your sectional and place a one-seater under a window, or pull up a comfy chair near your backyard door for some natural light. Toss in some cozy pillows and a thin coverlet for the perfect reading or lounging spot.</p> <p>&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/How_to_give_your_home_a_summer_makeover CENTURY 21 Canada Tue, 20 Jun 2017 07:00:00 GMT Gorgeous decorating ideas for your outdoor living space <p><img alt="" src="https://onlineoffice.century21.ca/storage/public/cd53763f-7c22-4c7e-8e7a-d846b85a9b97/Blogpost_EN.png" style="width: 591px; height: 915px;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>With patio season around the corner, now is the perfect time to get your backyard, deck or balcony in top shape for a summer under the sun and stars. Check out some inspiration from the latest trends now being seen in homes across Canada. </p> <p><strong>Grow your own garden. </strong>No space is too small for enjoying nature and cultivating your own produce, with condo dwellers even planting micro gardens. Join the grow-it-yourself movement with some traditional flower beds or an herb garden you can use in your cooking. A natural dye garden is a new favourite, featuring vegetables, fruit trees and pollinator-attracting flowers that can be used to dye textiles, yarn and clothing.</p> <p><strong>Solar-powered lighting. </strong>Environmentally friendly decorating is growing in popularity both inside and outside the house, with attractive features like smart design and energy efficiency. Upgrade your outdoor living space with solar-powered lighting, which is now available in a variety of styles like string or fairy lights, lanterns and rustic lamp posts.</p> <p><strong>New greenery. </strong>Plants are having a major moment in design, especially in urban environments as city folk look to escape the concrete jungle. Potted houseplants look great in any outdoor space too, and if you have a bigger lawn, shrubs or dwarf shrubs can help you scale the trend upward. Virbunum Kilimanjaro Sunrise and Hebe are excellent low maintenance shrubs for suburban yards.</p> <p><strong>Natural materials. </strong>The look and feel of concrete is out this year, replaced by wood, wicker, rattan, teak and terra cotta. These natural materials create more visual and tactile interest, and suggest a rustic, weathered environment that feels more lived in and comforting. For a bold look that&rsquo;s very of-the-moment, try furniture in these materials in non-traditional colours. Think a wicker chair in turquoise or a wooden stump that serves as a side table in orange.</p> <p><strong>Unexpected florals. </strong> While florals in an outdoor living space are anything but surprising, what&rsquo;s new and now are oversized flowers in industrial materials that work as wall art. For example, a large bloom made of layers of rustic, galvanized iron in a bright red or yellow makes for a fun focal point and conversation starter.</p> <p><strong>Anything DIY. </strong> Do-it-yourselfers rejoice, because accessories with an upcycled, repurposed, vintage or antique vibe are still super fashionable. Browse Pinterest, blogs or Instagram for thousands of projects you can complete in an hour or weekend, like a DIY wine bar made of painted wooden crates and patio tiles, a homemade terrarium in a mason jar, or latticework lighting.</p> <p><strong>Family-style fire pits.</strong> Many of our favourite memories involve gathering around a fire at camp or the cottage. Recreate this positive energy in your own backyard with a fire pit that&rsquo;ll bring friends and family together. Plus, fire is a natural element that can help connect you to nature and destress after a long day. You can find this trendy yard feature in any home improvement store, or you can make your own using online tutorials. If space is a concern, a decorative tabletop fire bowl is the perfect solution for enjoying your garden long after the sun goes down.</p> <p>&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/Gorgeous_decorating_ideas_for_your_outdoor_living_space CENTURY 21 Canada Thu, 18 May 2017 07:00:00 GMT How to organize your home office <p><img alt="" src="https://images.century21.ca/Images/fddxhvhg37hr/6b6d5613-0f00-4215-bda8-b096c495a7f7.png" style="width: 591px; height: 915px;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Working from home can be great, as long you keep your office a clutter-free zone. Here are some ideas to get you started:</p> <p><strong>Purge paper.</strong> Get a handle on clutter and clear your space to let the productivity flow. Go through all that paper and separate it into three piles: toss, file, or to-do. Review the papers in your file pile to see if you can scan and store any digitally, making sure to back them up regularly. Be sure to shred any papers with sensitive information in your toss pile. &nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Create a colour-coded filing system. </strong>We recognize colours faster than words, so adopt a colour-coded filing system for all the papers you can&rsquo;t digitize. Some useful categories are financial, medical, personal, insurance, pet, auto, home and manuals. On your computer, sort your files using the same categories and colours to keep things simple.</p> <p><strong>Organize your bookshelf. </strong>Take inventory of every book you have, returning any stray library books or ones you borrowed from friends. Decide which ones you want to keep, which you can donate, and which belong at home but not in your office. If you store your books in your home office in an open bookshelf or bookcase, sort them by colour to add an attractive design element to the space.&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Use space creatively. </strong>Limited space requires making sure every inch serves a purpose. Look above and behind items and go vertical. Use wall space to hang a calendar, whiteboard or shelf. Hang a magazine rack behind a door for extra filing.</p> <p><strong>Go wireless. </strong>Cables are messy and hard to tame, so opt for wireless electronics whenever possible, including your printer, mouse and keyboard. They&rsquo;ll also give you more freedom &mdash; you&rsquo;ll be able to type from whatever position is most comfortable for you, and you can place your printer anywhere in the room instead of taking up valuable desk space. &nbsp;</p> <p><strong>Choose functional furniture.</strong> Tables, chairs and filing cabinets with wheels provide loads of flexibility, allowing you to rearrange your space as needed for different tasks and projects. Avoid desks with large, deep drawers or office armoires as they hide things and can encourage disorganization. Think open concept with great accessories to keep you organized every day. &nbsp;</p> <p><strong>Sort with containers. </strong>Use labels and containers to sort and store office supplies like pens, sticky notes, markers and envelopes. Keep these items out of sight for a neat and tidy look. &nbsp;</p> <p><strong>Avoid overloading. </strong>A crowded work area fosters mental clutter and hurts creativity. Once your space reaches the limit of what <s>it</s> can be comfortably and neatly stored, adopt the &ldquo;one in - one out&rdquo; rule. This means for everything you bring in, one similar item must go out, and applies to books, office supplies, and furniture.</p> <p><strong>Incorporate impeccable design. </strong>Many people tend to think of a home office as a practical environment, but don&rsquo;t forget that your surroundings influence how you feel and your ability to work. If your office is functional but lacks beauty, you&rsquo;ll have a hard time even wanting to enter it, let alone get some work done. Choose calm, neutrals that soothe the mind and add decorative items that inspire. Think pretty wicker storage baskets, framed photos of beautiful scenery, and textured pillows or throws for a cozy vibe.</p> <p><strong>Set aside 10 minutes. </strong>The best thing you can do to keep your office in tip top shape is to set aside 10 minutes at the end of each day to straighten things out. Recycle scrap paper<s>s</s>, jot down to-do items in your agenda, and tidy your desk. Keeping this small commitment to yourself is an easy way to maintain an organized home office and set yourself up for success tomorrow.&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/How_to_organize_your_home_office CENTURY 21 Canada Mon, 27 Mar 2017 07:00:00 GMT How to spring into seasonal trends for every style <p><img alt="" src="https://images.century21.ca/Images/40c66e157b7b/9eb147da-a87b-4926-a635-9e8a52f2d9cb.jpg" style="float: left; width: 591px; height: 915px;" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Spring is a season for new beginnings, meaning it&rsquo;s the perfect time to revitalize your home with an up-to-date look. But figuring out how to incorporate current trends in a way that does not feel forced can be difficult. Whether your home is classic, contemporary or country modern, these easy ideas work well in any space.&nbsp;</p> <p><strong>Navy is the new black.</strong> Everyone from Pinterest to top interior designers have spoken &mdash; this rich blue hue is majorly on-trend for 2017. Both sleek and traditional, navy functions as a neutral, so you do not have to commit yourself to a passing fad. If you&rsquo;re feeling bold, paint an accent wall in one of your favourite rooms. Use accents like pillows, candles and lamp shades to add smaller touches of the shade.</p> <p><strong>Mixed patterns. </strong>Seen on the runways of New York Fashion Week this fall, mixed patterns are also making a comeback in the home. Tropical prints and watercolour florals are fun and perfect for the season, but any patterns you like will also do. Create a look that says purposeful but not chaotic with an anchor colour that appears in all the prints you use in a room.</p> <p><strong>Scandinavian style. </strong>Countries like Denmark, Sweden and Norway are making a big splash in North American design. Hygge &mdash; a Danish word meaning &ldquo;coziness&rdquo; &mdash; is both a type of d&eacute;cor and a lifestyle that helps the country get through a dark winter. It was very popular here during the colder months will continue to be come spring and summer. Practice hygge in your home with comfy throws, simple and minimalistic furnishings, lots of texture, and your worn, imperfect items of sentimental value.&nbsp;</p> <p><strong>Uncommon metals. </strong>Forget silver, gold and even rose gold. Today&rsquo;s top metals are brass, copper and bronze. They have a tough industrial appeal, but can also help warm up a space. Depending on what you pair them with, these metals can look either vintage or glamourous. Try using them in accents like vases, bowls, lamps and terrariums.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Everything artisan. </strong>Instead of the raw, unfinished aesthetic, people are now opting for sophisticated investment pieces. Think high quality craftsmanship, materials and handmade, unique items. Blown glass, porcelain and intricate woodwork are all great ways to get the look at home in a way that complements your style.</p> <p><strong>Home spa experience</strong>. Turn your bathroom into a zen oasis that is your personal retreat from the world with lush white fabrics, candles galore, and accents with texture. This bathroom trend is easy to pull off with any tile or countertop, making it an affordable way to revitalize this often-ignored space.</p> <p><strong>Seeing green.</strong> There&rsquo;s no better time of year than spring to use this hip hue. It sounds a bit adventurous, but green is a versatile colour that can be lively, quirky or elegant. Every shade &mdash; from lime green to a deep emerald &mdash; is in fashion right now, so you can choose one that complements your home. Try it an area rug to spruce up your living room, or in glasses to revamp your dinnerware. Don&rsquo;t forget that this trend extends to greenery &mdash; enhance your space with calming houseplants like bamboo, cacti, succulents or vines.&nbsp;</p> https://www.google.com/https:/c99/Blog/How_to_spring_into_seasonal_trends_for_every_style CENTURY 21 Canada Fri, 24 Feb 2017 08:00:00 GMT